Privacyverklaring Solidiam N.V.

Hoe gaan wij om met persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers, geïnteresseerden, kopers, huurders en leveranciers? U leest het in deze privacyverklaring.

Over ons

Solidiam N.V. is een multidisciplinaire vastgoedonderneming. Voor de verwerking van persoonsgegevens van websitebezoekers, geïnteresseerden, kopers, huurders en leveranciers is Solidiam N.V. verantwoordelijk. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat we met uw persoonsgegevens doen en wat uw rechten zijn, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.
U vindt Solidiam N.V. op het volgende adres: Memlingstraat 2, 1077 LR Amsterdam. Met privacygerelateerde vragen kunt u terecht bij privacy@solidiam.com. U kunt via privacy@solidiam.com  een verzoek indienen voor inzage, wijziging en/of verwijdering van persoonsgegevens. Mocht u het idee hebben dat wij niet goed met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht indienen bij privacy@solidiam.com en bij het meldpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Van wie en waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken gegevens van verschillende doelgroepen (websitebezoekers, geïnteresseerden, kopers, huurders en leveranciers) en voor verschillende doeleinden. De gegevens worden alleen gedeeld met de daartoe gecontracteerde derde partijen, tenzij wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of vonnis.

 • Van websitebezoekers leggen wij door middel van cookies vast hoe de website wordt gebruikt. Dit doen we om de website te kunnen verbeteren en het productaanbod aan te passen. Het plaatsen van cookies kunt u – als u daar bezwaar tegen hebt – zelf blokkeren (zie Websitebezoek).
 • Als u als geïnteresseerde informatie opvraagt via de website slaan wij de verstrekte informatie op in ons CRM-systeem. Wij verwerken deze informatie om u te informeren over producten en diensten. Als er geen contact meer is, dan verwijderen wij uw informatie na 2 jaar.
 • Als u zich hebt geabonneerd op onze nieuwsbrief, dan kunt u zich via iedere nieuwsbrief uitschrijven.
 • Als u een woning, kantoor of een ander type vastgoed wilt huren of kopen, dan zijn uw gegevens nodig. Uw gegevens worden verwerkt voor het voorafgaande onderzoek en de overeenkomst. Zonder uw persoonsgegevens kan geen huur- of koopovereenkomst met u afgesloten worden. Als er geen contact meer is, dan verwijderen wij uw informatie na 2 jaar.
 • Als u koper, huurder of leverancier wordt bij ons breiden we de gegevens uit met de informatie die nodig is voor de contractuele en de administratieve verplichtingen. Deze gegevens bewaren we conform de fiscale bewaarplicht minimaal 7 jaar.

Websitebezoekers

Door www.solidiam.com worden functionele cookies en analytische cookies geplaatst. De analytische cookies zijn van Google Analytics 4 (GA4), en deze zijn op een privacyvriendelijke manier geconfigureerd (zie ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens). Door de manier waarop we Google Analytics 4 gebruiken, hoeven we u hier geen toestemming voor te vragen. Vandaar dat u geen cookiewall of cookiemelding bent tegengekomen. Wat houdt (in het kort) de privacyvriendelijke inrichting in:

 • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • We delen geen gegevens over het gebruik van onze website met Google voor bijvoorbeeld benchmarkgegevens;
 • De Google Analytics 4-cookies worden niet gebruikt voor andere Google-diensten;
 • We hebben gekozen voor de optie om het IP-adres van de bezoeker te maskeren;
 • De gegevens van Google Analytics 4-cookies worden beveiligd (versleuteld) verstuurd.

Mocht u voor onze en alle andere websites die u bezoekt het plaatsen van Google cookies willen blokkeren, dan is daar een simpele oplossing voor. Zie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Geïnteresseerden, kopers en huurders

Via het contactformulier op deze website en via andere kanalen ontvangen wij persoonlijke gegevens. Het gaat bijvoorbeeld om uw volledige naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Als u een woning wilt huren, dan hebben wij bijvoorbeeld gegevens als uw geboortedatum, loonstroken, bankafschriften, een werkgeversverklaring, een kopie van uw paspoort (zonder BSN) en gegevens van uw medehuurders nodig. Daarnaast zijn uw betalingsgegevens zijn noodzakelijk voor het automatisch afschrijven van de huur. Uw contactgegevens zijn verder noodzakelijk voor het doen uitvoeren van onderhoud en een huurderstevredenheidsonderzoeken.

Deze gegevens slaan wij op in ons CRM-systeem, in contracten en in de financiële administratie. De gegevens worden niet met derde partijen gedeeld, behoudens de partijen die voor de verhuur, verkoop, onderhoud en de administratieve verwerking zijn ingeschakeld.

Voor geïnteresseerden hanteren we een bewaartermijn van 2 jaar na het laatste contact, voor kopers en huurders houden we ons aan de fiscale bewaarplicht. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Leveranciers

Bent u een zakelijke relatie, bijvoorbeeld een aannemer, leverancier van materialen, makelaar, taxateur of incassobureau? Dan verwerken wij uw persoonsgegevens om met u te kunnen samenwerken en contact met u op te kunnen nemen. Deze gegevens slaan wij op in ons CRM-systeem, in contracten en in de financiële administratie. De gegevens worden niet met derde partijen gedeeld, behoudens de partij die voor de administratieve verwerking is ingeschakeld.

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij met u afspreken en gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn contactmomenten die we vastleggen:

 • brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen;
 • telefoongesprekken en chats;
 • wat u op onze website doet en bekijkt;
 • ons contact via social media, zoals Facebook, Instagram en Twitter.

Met wie delen wij uw gegevens?

Soms geven wij uw gegevens door en soms controleren wij uw gegevens bij andere bedrijven. Wij delen uw gegevens niet zonder goede reden. Wij kunnen gegevens uitwisselen met:

 • beheerders of makelaars die ons helpen met de exploitatie van ons vastgoed;
 • loodgieters, reparateurs, aannemers en onderhoudsbedrijven om werkzaamheden uit te kunnen voeren;
 • de bank, ten behoeve van betalingsdoeleinden;
 • incassobureaus en deurwaarders, ten behoeve van betalingsdoeleinden;
 • taxateurs, makelaars en juridische dienstverleners;
 • advocaten en gerechtelijke instanties in het kader van een betalingsachterstand of geschil;
 • opsporingsinstanties, belastinginstanties en (financieel) toezichthouders;
 • dienstverleners zoals de partijen die belast zijn met onze kantoorautomatisering, accountants en auditors.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van een uitgebreide set aan organisatorische en technische maatregelen. Onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen over hoe zij om moeten gaan met uw gegevens. Daarnaast maken wij duidelijke afspraken met bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzing persoonsgegevens verwerken, in een verwerkersovereenkomst.
Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens. Onder gevoelige gegevens verstaan wij o.a. uw burgerservicenummer (BSN) en financiële- en bankgegevens.

Wijzigingen

Wij kunnen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is altijd te vinden op de website van Solidiam N.V..

Versie juni 2018